VIRUSSAFE VİZYON 2023 BAĞCILIK ÇALIŞTAYINDAYDI...
VIRUSSAFE, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİNDEYDİ...

SIK KORULAN SORULAR

Peki İnsanlara bir zararı varmıdır ?

Virussafe in ürettiği OH radikalleri yüzey protein yapılarına zarar vererek yok olmalarını sağlamaktadır. İnsanlarda ise yüzey alanının bir mikroorganizmaya göre sonsuz olmasından dolayı iyonlar kesinlikle insanın içine giremez yada üzerinde etki oluşturacak kadar manyetik alan oluşturamazlar. Bir cep telefonunun yada televizyonun yarattığı manyetik alan virussafe in neredeyse 1.000.000 katı fazladır. Virussafe in insan ın sadece 1 kez nefes almasında farkedilebilir zarar yaratması için 600.000.000.000 yıllık bir etkiye bir seferde maruz kalmalıdır ki virussafe cihazı kapandıktan 1 sn sonra etkisi ortamda sıfırlanmaktadır. Bu sayede ortamda Su birikmesi , Hidrojen yada Oksijen birikmesi yapamamaktadır.

Mesafeli Satış Sözleşmesi - Gizlilik Politikası